ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ

ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ
Одним із основних джерел наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).
Законом України "Про Держаний бюджет України на 2022 рік", як виняток з положень пункту 1 частини другої статті 29 та пункту 1 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України, збільшено відсоток зарахування ПДФО до загального фонду бюджетів міських територіальних громад з 60% до 64%.
У власних надходженнях загального та спеціального фондів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади податок на доходи фізичних осіб має найбільшу питому вагу - 64,7%. За результатами 2022 року обсяги надходжень за цим джерелом зросли на 31% у порівнянні з 2021 роком, але рівень виконання річного плану становив 92,6%. Так, за 2022 рік у бюджет громади сплачено 1 951,2 млн грн, що на 459 млн грн більше, ніж у попередньому році.
На збільшення надходжень ПДФО позитивно вплинула висока відповідальність значної частини роботодавців щодо дотримання державних гарантій в оплаті праці найманих працівників, а також підвищення з 01.01.2022р. на 8,3% законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, збільшення у 2022 році відсотку зарахування податку до бюджетів територіальних громад з 60% до 64%, а також зростання відрахувань із заробітних плат військовослужбовців.
Найбільшу частку (57%) у сплаті податку на доходи фізичних осіб займають бюджетні установи та організації, в яких 100 відсоткова легалізація найманої праці та які фінансуються з державного та місцевого бюджетів.
Економічне зростання залежить від доданої вартості, яка створюється в економічній системі. Варто відмітити, що у структурі сплати податку на доходи фізичних осіб за видами економічної діяльності переробна промисловість та будівництво – галузі, які створюють додану вартість, займають 5-те та 8-ме місця, їх частка становила відповідно 6,8% та 2,6%.
Проте, через наслідки російської військової агресії проти України, які чинять суттєвий вплив на рівень соціально-економічного розвитку усіх громад України, на діяльність суб’єктів господарювання, відсоток сплаченого ПДФО галузями переробної промисловості та будівництва знизився майже на половину у порівнянні з попередніми мирними роками.
Структура надходжень податку на доходи фізичних осіб за видами економічної діяльності за 2022 рік зображена на графіку (додається).
У інформації використані дані Головного управління ДПС в Івано-Франківській області